Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"smooth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

smooth czasownik

smooth + rzeczownik
Kolokacji: 17
smooth one's hair • smooth back one's hair • smooth the way • smooth one's hands • smooth one's skirt • ...
czasownik + smooth
Kolokacji: 3
try to smooth • begin smoothing • help smooth
smooth + przyimek
Kolokacji: 19
smooth out • smooth down • smooth over • smooth with • smooth back • ...
smooth + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 6
smooth away • carefully smooth • gently smooth • absently smooth • quickly smooth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.