PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"sign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sign rzeczownik

rzeczownik + sign
Kolokacji: 153
warning sign • neon sign • road sign • street sign • stop sign • dollar sign • peace sign • call sign • traffic sign • sign of a reaction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. neon sign = neon, reklama neonowa neon sign
3. road sign = tabliczka przed domem (np. z reklamą) road sign
6. dollar sign = symbol dolara, znak dolara dollar sign
7. peace sign = pacyfa, znak pokoju (symbol) peace sign
8. call sign = sygnał wywoławczy, znak wywoławczy call sign
11. sign of one's presence = znak z czyjś obecność sign of one's presence
13. sign of weakness = oznaka słabości sign of weakness
14. exit sign = znak kierujący do wyjścia exit sign
15. sign of trouble = oznaka kłopotów sign of trouble
17. sign of progress = znak postępu sign of progress
19. sign of recovery = znak powrotu do zdrowia sign of recovery
20. sign of respect = oznaka respektu sign of respect
21. sign of danger = oznaka niebezpieczeństwa sign of danger
22. sign of life = oznaka życia (np. u chorego pacjenta) sign of life
23. sign of change = znak zmiany sign of change
24. sign of damage = oznaka uszkodzenia sign of damage
26. sign of activity = znak działalności sign of activity
28. sign of strain = oznaka obciążenia sign of strain
29. Hollywood sign = Hollywoodzki znak Hollywood sign
30. sign of pain = oznaka bólu sign of pain
31. sign of illness = oznaka choroby sign of illness
32. sign of distress = oznaka udręka sign of distress
33. highway sign = znak drogi publicznej highway sign
35. victory sign = znak zwycięstwa victory sign
36. sign of depression = oznaka depresji sign of depression
38. sign of things = oznaka spraw sign of things
39. advertising sign = znak reklamowania advertising sign
40. sign of age = oznaka wieku sign of age
41. sign of recognition = znak rozpoznawczy sign of recognition
42. sign of wear = znak odzieży sign of wear
43. hand sign = znak ręki hand sign
44. sign of hope = oznaka nadziei sign of hope
46. shop sign = szyld kupny shop sign
47. sale sign = znak sprzedaży sale sign
sign + rzeczownik
Kolokacji: 13
sign language • sign reading • sign painter • sign warning • sign advertising • ...
sign + czasownik
Kolokacji: 101
sign reads • sign indicates • sign points • sign appears • sign includes • sign says • sign proclaims • sign comes • sign shows • ...
czasownik + sign
Kolokacji: 99
show signs • post signs • carry signs • detect signs • display signs • see signs • notice signs • exhibit signs • change one's call sign • ...
przymiotnik + sign
Kolokacji: 233
good sign • early sign • sure sign • clear sign • vital sign • visible sign • positive sign • bad sign • outward sign • encouraging sign • ...
przyimek + sign
Kolokacji: 22
despite signs • amid signs • for signs • with signs • of signs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.