"programming" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

programming rzeczownik

rzeczownik + programming
Kolokacji: 48
computer programming • television programming • music programming • network programming • news programming • ...
programming + rzeczownik
Kolokacji: 63
programming language • application programming interface • Java programming language • programming block • ...
programming + czasownik
Kolokacji: 15
programming includes • programming consists • programming features • programming begins • programming airs • ...
czasownik + programming
Kolokacji: 47
provide programming • produce programming • broadcast programming • carry programming • offer programming • ...
przymiotnik + programming
Kolokacji: 103
local programming • original programming • educational programming • regular programming • religious programming • ...
przyimek + programming
Kolokacji: 14
of programming • for programming • on programming • in programming • with programming • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.