PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"powerful" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

powerful przymiotnik

powerful + rzeczownik
Kolokacji: 670
powerful force • powerful engine • powerful tool • powerful weapon • powerful computer • powerful influence • powerful position • ...
czasownik + powerful
Kolokacji: 8
become powerful • grow powerful • feel powerful • prove powerful • look powerful • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. become powerful = stój się potężny become powerful
2. grow powerful = stój się potężny grow powerful
3. feel powerful = poczuj się potężny feel powerful
przysłówek + powerful
Kolokacji: 55
most powerful • extremely powerful • politically powerful • increasingly powerful • incredibly powerful • ...
powerful + przyimek
Kolokacji: 10
powerful in • powerful for • powerful of • powerful with • powerful to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.