"pigeon" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pigeon rzeczownik

rzeczownik + pigeon
Kolokacji: 9
carrier pigeon • clay pigeon • stool pigeon • passenger pigeon • Rock Pigeon • ...
pigeon + rzeczownik
Kolokacji: 28
Pigeon Forge • pigeon dropping • Pigeon River • pigeon hole • pigeon pea • ...
pigeon + czasownik
Kolokacji: 12
pigeon flies • pigeon flutters • pigeon roosts • pigeon comes • pigeon sitting • ...
czasownik + pigeon
Kolokacji: 10
keep pigeons • kill pigeons • pigeon is used • see pigeons • raise pigeons • ...
przymiotnik + pigeon
Kolokacji: 17
homing pigeon • domesticated pigeon • dead pigeon • white pigeon • wild pigeon • ...
przyimek + pigeon
Kolokacji: 7
of pigeons • with pigeons • for pigeons • to pigeons • from the Rock Pigeon • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.