PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"pickup" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pickup rzeczownik

rzeczownik + pickup
Kolokacji: 20
Ford pickup • garbage pickup • trash pickup • Toyota pickup • guitar pickup • ...
pickup + rzeczownik
Kolokacji: 12
pickup truck • pickup game • pickup line • pickup point • pickup basketball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. pickup truck = furgonetka, pick-up, pikap pickup truck
2. pickup game = gra furgonetki pickup game
3. pickup line = tekst na podryw, bajer pickup line
czasownik + pickup
Kolokacji: 4
include pickups • use pickups • await pickup • pickup mounted
przymiotnik + pickup
Kolokacji: 27
full-size pickup • old pickup • new pickup • big pickup • audio pickup • ...
przyimek + pickup
Kolokacji: 6
for pickup • of pickups • with pickups • in the pickup • on pickups • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.