"person" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

person rzeczownik

rzeczownik + person
Kolokacji: 39
person of descent • business person • people person • contact person • person of interest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. person of descent = osoba zejścia person of descent
2. business person = osoba pracująca w biznesie business person
3. people person = ktoś, kto wie, jak się obchodzić z ludźmi; osoba towarzyska people person
4. person of interest = osoba podejrzana o bycie zamieszanym w zbrodnię, ale która nie jest formalnie zatrzymana person of interest
5. contact person = osoba kontaktowa contact person
person + rzeczownik
Kolokacji: 24
person plural • person shooter • person perspective • persons camp • Person a • ...
person + czasownik
Kolokacji: 312
person commits • person suffers • person enters • person dies • person sitting • person living • person receives • person chooses • ...
czasownik + person
Kolokacji: 152
person convicted • person charged • person appointed • person born • person named • include persons • person known • ...
przymiotnik + person
Kolokacji: 508
only person • young person • single person • average person • displaced person • normal person • nice person • disabled person • ...
przyimek + person
Kolokacji: 24
per person • among persons • in person • between persons • against persons • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.