"patient" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

patient rzeczownik

rzeczownik + patient
Kolokacji: 77
cancer patient • AIDS patient • hospital patient • Medicare patient • heart patient • breast cancer patient • ...
patient + czasownik
Kolokacji: 179
patient receives • patient suffers • patient dies • patient undergoing • patient experiences • patient requires • patient reports • ...
czasownik + patient
Kolokacji: 124
treat patients • allow patients • help patients • serve patients • include patients • see patients • tell patients • examine patients • ...
przymiotnik + patient
Kolokacji: 156
ill patient • elderly patient • mental patient • psychiatric patient • individual patient • sick patient • female patient • young patient • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. ill patient = chory pacjent ill patient
3. mental patient = pacjent umysłowo chory mental patient
5. individual patient = pojedynczy pacjent individual patient
6. sick patient = chory pacjent sick patient
9. old patient = stary pacjent old patient
10. new patient = nowy pacjent new patient
11. poor patient = biedny pacjent poor patient
12. pediatric patient = pediatryczny pacjent pediatric patient
13. uninsured patient = nieubezpieczony pacjent uninsured patient
14. male patient = pacjent płci męskiej male patient
15. diabetic patient = pacjent cukrzycowy, pacjent z cukrzycą diabetic patient
16. human patient = ludzki pacjent human patient
17. depressed patient = przygnębiony pacjent depressed patient
18. certain patient = pewny pacjent certain patient
19. private patient = pacjent prywatnej służby zdrowia private patient
20. high-risk patient = chory z wysokim ryzykiem high-risk patient
21. injured patient = ranny pacjent injured patient
22. infected patient = zakażony pacjent infected patient
23. obese patient = otyły pacjent obese patient
24. healthy patient = zdrowy pacjent healthy patient
25. indigent patient = ubogi pacjent indigent patient
26. surgical patient = chirurgiczny pacjent surgical patient
27. schizophrenic patient = pacjent schizofrenika schizophrenic patient
28. cardiac patient = sercowy pacjent cardiac patient
przyimek + patient
Kolokacji: 21
among patients • between patients • for patients • of patients • to patients • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.