TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"pat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pat czasownik

pat + rzeczownik
Kolokacji: 19
pat one's hand • pat one's shoulder • pat one's arm • pat one's head • pat one's pockets • pat one's cheek • pat one's back • ...
czasownik + pat
Kolokacji: 4
begin patting • keep patting • start patting • stop patting
pat + przyimek
Kolokacji: 13
pat down • pat on • pat with • pat in • pat beside • ...
pat + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
gently pat • pat dry • absently pat • lightly pat • awkwardly pat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.