"page" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

page rzeczownik

rzeczownik + page
Kolokacji: 167
web page • Facebook page • home page • title page • MySpace page • Download page • Jimmy Page • sports page • ad page • ...
page + rzeczownik
Kolokacji: 48
page view • page number • page location • page article • page content • editorial page editor • page layout • ...
page + czasownik
Kolokacji: 79
page contains • page shows • page provides • page lists • page says • page includes • page describes • ...
czasownik + page
Kolokacji: 115
go to the Download page • view at the source page • receive about this page • use the home pages • give one's page • print this page • ...
przymiotnik + page
Kolokacji: 114
front page • blank page • full page • final page • single page • main page • new page • official Facebook page • English Download page • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. front page = pierwsza strona, strona tytułowa front page
2. blank page = nowa strona blank page
3. final page = ostatnia strona final page
4. full page = cała strona full page
5. single page = jedna strona single page
6. main page = strona główna main page
7. new page = nowa strona new page
9. English Download page = Angielskie Pobieranie danych strona English Download page
10. actual source page = rzeczywista strona źródła actual source page
13. whole page = cała strona whole page
14. entire page = cała strona entire page
15. personal page = prywatna strona personal page
16. parliamentary page = parlamentarna strona parliamentary page
17. op-ed page = strona znajdująca się na odwrocie strony redakcyjnej (zawierająca zwykle komentarze) op-ed page
18. relevant page = odpowiednia strona relevant page
19. inside page = strona wewnętrzna inside page
20. white page = biała strona white page
21. old page = stara strona old page
22. separate page = oddzielna strona separate page
23. third-party page = strona związana z odpowiedzialnością cywilną third-party page
przyimek + page
Kolokacji: 29
per page • after page • over several pages • by page • for pages • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.