"nutrition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nutrition rzeczownik

rzeczownik + nutrition
Kolokacji: 9
child nutrition • sports nutrition • animal nutrition • Agriculture Nutrition • plant nutrition • ...
nutrition + rzeczownik
Kolokacji: 40
Cooking Nutrition Restaurant • nutrition education • nutrition program • nutrition expert • nutrition information • ...
czasownik + nutrition
Kolokacji: 10
provide nutrition • get nutrition • receive nutrition • study nutrition • include nutrition • ...
przymiotnik + nutrition
Kolokacji: 18
good nutrition • poor nutrition • Clinical Nutrition • proper nutrition • human nutrition • ...
przyimek + nutrition
Kolokacji: 10
of nutrition • on nutrition • for nutrition • in nutrition • about nutrition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.