"nucleus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nucleus rzeczownik

rzeczownik + nucleus
Kolokacji: 18
cell nucleus • comet nucleus • helium nucleus • hydrogen nucleus • motor nucleus • ...
nucleus + czasownik
Kolokacji: 10
nucleus contains • nucleus consists • nucleus undergoes • nucleus emits • nucleus forms • ...
przymiotnik + nucleus
Kolokacji: 29
atomic nucleus • active nucleus • galactic nucleus • small nucleus • heavy nucleus • ...
przyimek + nucleus
Kolokacji: 9
with nuclei • from the nucleus • in the nucleus • to the nucleus • of the nucleus • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.