BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"notice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

notice rzeczownik

rzeczownik + notice
Kolokacji: 38
advance notice • copyright notice • eviction notice • death notice • layoff notice • ...
notice + rzeczownik
Kolokacji: 4
notice board • notice period • notice requirement • notice provision
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. notice board = tablica ogłoszeń notice board
notice + czasownik
Kolokacji: 23
notice says • notice appears • notice explains • notice replaces • notice cancels • ...
czasownik + notice
Kolokacji: 43
take notice • give notice • receive notice • attract notice • serve notice • gain notice • get notice • escape one's notice • require notice • ...
przymiotnik + notice
Kolokacji: 65
short notice • far notice • public notice • official notice • prior notice • ...
przyimek + notice
Kolokacji: 16
without notice • on notice • at one's notice • until notice • of notice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.