ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"node" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

node rzeczownik

rzeczownik + node
Kolokacji: 26
lymph node • network node • leaf node • root node • AV node • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. lymph node = węzeł limfatyczny, węzeł chłonny lymph node
node + rzeczownik
Kolokacji: 7
lymph node metastasis • lymph node dissection • node dissection • node n • Node b • ...
node + czasownik
Kolokacji: 11
node represents • node contains • node receives • node uses • node fails • ...
czasownik + node
Kolokacji: 5
remove lymph nodes • call nodes • contain nodes • create nodes • connect to nodes
przymiotnik + node
Kolokacji: 29
swollen lymph node • single node • central node • new node • enlarged lymph node • ...
przyimek + node
Kolokacji: 13
of nodes • with nodes • between nodes • to lymph nodes • for nodes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.