KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"menu" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

menu rzeczownik

rzeczownik + menu
Kolokacji: 62
dinner menu • restaurant menu • lunch menu • dessert menu • Start menu • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
2. restaurant menu = menu restauracji restaurant menu
3. lunch menu = menu lunchu lunch menu
4. dessert menu = menu deserowe dessert menu
6. menu of dishes = menu potraw menu of dishes
7. breakfast menu = menu śniadaniowe, oferta śniadaniowa breakfast menu
8. set menu = gotowe menu, zestaw menu set menu
9. food menu = menu spożywcze food menu
menu + rzeczownik
Kolokacji: 27
Menu listing • menu item • menu change • menu bar • menu option • ...
menu + czasownik
Kolokacji: 45
menu includes • menu features • menu offers • menu lists • menu consists • ...
czasownik + menu
Kolokacji: 12
offer a menu • go to the Start menu • serve a menu • create a menu • menu printed • ...
przymiotnik + menu
Kolokacji: 109
main menu • new menu • regular menu • extensive menu • full menu • special menu • ...
przyimek + menu
Kolokacji: 9
on the menu • with a menu • from the menu • to the menu • of the menu • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.