"map" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

map rzeczownik

rzeczownik + map
Kolokacji: 126
road map • Google Map • C Map • Street map • world map • city map • D Map • B Map • E Map • F Map • G Map • H Map • J Map • L Map • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. road map = mapa drogowa road map
2. C Map = C Mapa C Map
4. Street map = Plan miasta Street map
6. city map = plan miasta city map
7. D Map = D Mapa D Map
8. B Map = B Mapa B Map
9. E Map = E Mapa E Map
10. F Map = F Mapa F Map
11. G Map = G Mapa G Map
12. H Map = H Mapa H Map
13. J Map = J Mapa J Map
14. L Map = L Mapa L Map
15. M Map = M Mapa M Map
16. N Map = N Mapa N Map
17. K Map = K Mapa K Map
18. P Map = P Mapa P Map
19. R Map = R Mapa R Map
20. S Map = S Mapa S Map
21. Q Map = Q Mapa Q Map
22. T Map = T Mapa T Map
23. Building Map = Budynek Mapa Building Map
24. V Map = V Mapa V Map
25. Ordnance Survey map = Wyposażenie wojskowe Badanie mapa Ordnance Survey map
27. route map = mapa drogowa, mapa samochodowa route map
28. star map = mapa nieba star map
30. W Map = W Mapa W Map
31. weather map = mapa pogody weather map
32. treasure map = mapa skarbu treasure map
33. X Map = X Mapa X Map
34. wall map = mapa ścienna wall map
35. relief map = mapa planistyczna relief map
36. survey map = mapa badania survey map
37. tourist map = mapa turystyczna tourist map
38. site map = mapa strony, mapa witryny site map
39. trail map = mapa szlaku trail map
40. OS map = Mapa OS OS map
map + rzeczownik
Kolokacji: 49
Health Maps Movies Music • map maker • Map a • Map Room • map projection • ...
map + czasownik
Kolokacji: 79
map shows • Map serves • Map offers • map makes • map indicates • Map takes • ...
czasownik + map
Kolokacji: 58
provide maps • see map • include maps • use maps • make maps • contain maps • tour the Building Map • draw a map • study the map • ...
przymiotnik + map
Kolokacji: 149
topographic map • detailed map • interactive map • lunar map • old map • large map • new map • early map • topographical map • ...
przyimek + map
Kolokacji: 18
with maps • of maps • for maps • in maps • including maps • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.