"loose" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

loose przymiotnik

loose + rzeczownik
Kolokacji: 215
loose end • loose ball • loose cannon • loose stone • loose rock • loose puck • loose change • loose confederation • loose coalition • ...
czasownik + loose
Kolokacji: 27
break loose • let loose • cut loose • hang loose • come loose • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. break loose = uwalniać się break loose
2. let loose = spuszczać ze smyczy, uwolnić, wypuścić, popuszczać let loose
3. cut loose = wyswobadzać się, uwalniać się cut loose
4. hang loose = zachowywać spokój hang loose
5. come loose = obruszyć się, odstawać come loose
przysłówek + loose
Kolokacji: 6
relatively loose • fairly loose • somewhat loose • slightly loose • pretty loose • ...
loose + przyimek
Kolokacji: 12
loose with • loose in • loose on • loose from • loose of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.