"long" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

long przysłówek

czasownik + long
Kolokacji: 314
take long • stay long • last long • wait long • live longer • grow longer • survive long • long sought • linger long • long argued • ...
long + przymiotnik
Kolokacji: 102
long overdue • longer necessary • long dead • longer interested • longer able • longer available • longer possible • longer active • ...
przyimek + long
Kolokacji: 5
for long • on long • of long • before long • about long
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. for long = dla długo for long

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.