"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock rzeczownik

rzeczownik + lock
Kolokacji: 62
door lock • combination lock • air lock • Windsor Lock • lock of hair • ...
lock + rzeczownik
Kolokacji: 18
Lock Haven • lock box • lock mechanism • lock Gates • lock chamber • ...
lock + czasownik
Kolokacji: 30
lock clicks • lock opens • lock falls • lock snaps • lock gives • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 19
pick the lock • break the lock • open the lock • lock is used • change the locks • ...
przymiotnik + lock
Kolokacji: 81
long lock • new lock • electronic lock • blond lock • heavy lock • ...
przyimek + lock
Kolokacji: 14
under lock • with locks • of locks • into the lock • through the lock • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.