"local" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

local rzeczownik

rzeczownik + local
Kolokacji: 3
union local • Teamsters Local • UAW Local
local + rzeczownik
Kolokacji: 14
Local Government • Local Group • Local Law • Local News • Local Board • ...
local + czasownik
Kolokacji: 56
local calls • local refers • local knows • local says • local uses • ...
czasownik + local
Kolokacji: 12
know to locals • attract locals • meet locals • see locals • serve locals • ...
przymiotnik + local
Kolokacji: 8
friendly local • young local • angry local • large local • curious local • ...
przyimek + local
Kolokacji: 10
among locals • by locals • with locals • for locals • of locals • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.