PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"linger" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

linger czasownik

linger + przyimek
Kolokacji: 32
linger on • linger over • linger in • linger at • linger for • ...
linger + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
linger long • linger behind • linger lovingly • linger well • linger awhile • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.