"linger" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

linger czasownik

linger + przyimek
Kolokacji: 32
linger on • linger over • linger in • linger at • linger for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. linger on = trwać, utrzymywać się (np. o zapachu, smaku) linger on
3. linger in = zostawać w linger in
4. linger for = zostań przy życiu linger for
5. linger at = zostawać przy linger at
6. linger with = zostawać z linger with
7. linger after = zostań potem linger after
8. linger by = zostawać przez linger by
9. linger to = zostawać aby linger to
10. linger near = zostań blisko linger near
11. linger until = zostawać do czasu gdy linger until
12. linger into = zostawać do linger into
13. linger around = zostań wokół linger around
linger + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
linger long • linger behind • linger lovingly • linger well • linger awhile • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.