"layout" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

layout rzeczownik

rzeczownik + layout
Kolokacji: 40
Helvetica Layout • page layout • street layout • track layout • keyboard layout • ...
layout + rzeczownik
Kolokacji: 8
layout engine • layout artist • Layout Plan • layout design • layout tool • ...
layout + czasownik
Kolokacji: 13
layout allows • layout consists • layout includes • layout makes • layout reflects • ...
czasownik + layout
Kolokacji: 8
create layouts • feature a layout • use a layout • layout is designed • retain the layout • ...
przymiotnik + layout
Kolokacji: 66
new layout • original layout • general layout • basic layout • similar layout • ...
przyimek + layout
Kolokacji: 8
including layout • in layout • with the layout • of the layout • to the layout • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.