"language" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

language rzeczownik

rzeczownik + language
Kolokacji: 112
body language • programming language • sign language • Bantu language • assembly language • minority language • ...
language + rzeczownik
Kolokacji: 164
language barrier • language skill • language art • language teacher • language newspaper • language version • language class • ...
language + czasownik
Kolokacji: 96
language uses • language includes • language speaks • language makes • language belongs • language comes • language allows • ...
czasownik + language
Kolokacji: 144
language spoken • contain language • use language • study languages • include language • language called • speak as a language • ...
przymiotnik + language
Kolokacji: 471
foreign language • official language • native language • English language • French language • common language • modern language • ...
przyimek + language
Kolokacji: 28
between languages • through language • of language • including language • about language • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.