"killer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

killer rzeczownik

rzeczownik + killer
Kolokacji: 32
pain killer • contract killer • child killer • cop killer • weed killer • ...
killer + rzeczownik
Kolokacji: 41
killer whale • killer instinct • killer pain • killer bee • killer cell • ...
killer + czasownik
Kolokacji: 59
killer uses • killer takes • killer leaves • killer comes • killer knows • ...
czasownik + killer
Kolokacji: 14
killer known • catch the killer • find the killer • pursue a killer • killer named • ...
przymiotnik + killer
Kolokacji: 78
serial killer • real killer • professional killer • cold-blooded killer • would-be killer • ...
przyimek + killer
Kolokacji: 10
with a killer • for the killer • about a killer • to the killer • of a killer • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.