"investor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

investor rzeczownik

rzeczownik + investor
Kolokacji: 37
estate investor • fund investor • equity investor • angel investor • bond investor • ...
investor + rzeczownik
Kolokacji: 42
Investors Service • investor confidence • investor relation • investor group • investor interest • investor demand • ...
investor + czasownik
Kolokacji: 200
investor buys • investor seeks • investor expects • investor loses • investor pays • investor includes • investor seems • investor sells • ...
czasownik + investor
Kolokacji: 86
attract investors • tell investors • investor led • protect investors • allow investors • find investors • warn investors • advise investors • ...
przymiotnik + investor
Kolokacji: 155
foreign investor • institutional investor • private investor • individual investor • small investor • potential investor • Japanese investor • ...
przyimek + investor
Kolokacji: 16
among investors • for investors • to investors • from investors • by investors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.