KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"insert" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

insert czasownik

insert + rzeczownik
Kolokacji: 29
insert genes • insertion to be inserted • insert the key • insert language • insert words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. insert genes = geny wkładki insert genes
insert + przyimek
Kolokacji: 26
inserted into • inserted through • inserted between • inserted in • inserted at • ...
insert + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 25
carefully insert • inserted directly • simply insert • surgically inserted • digitally inserted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.