"horn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

horn rzeczownik

rzeczownik + horn
Kolokacji: 67
Cape Horn • Van Horn • car horn • Keith Van Horn • Horn of Africa • ...
horn + rzeczownik
Kolokacji: 34
horn section • horn player • horn arrangement • Horn Concerto • Horn Africa region • ...
horn + czasownik
Kolokacji: 25
horn sounds • horn blares • Van Horn says • horn blows • horn plays • ...
czasownik + horn
Kolokacji: 22
blow one's horn • lock horns • take by the horns • round Cape Horn • score for several horns • ...
przymiotnik + horn
Kolokacji: 48
French horn • Big Horn • Little Horn • long horn • large horn • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. Big Horn = Duży Róg Big Horn
4. long horn = długi róg long horn
5. large horn = duży róg large horn
przyimek + horn
Kolokacji: 16
with horns • of horns • to horn • for horn • around Cape Horn • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.