"heating" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

heating rzeczownik

rzeczownik + heating
Kolokacji: 16
water heating • home heating • space heating • district heating • steam heating • ...
heating + rzeczownik
Kolokacji: 51
heating system • heating oil • heating element • heating bill • heating pad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. heating system = system ogrzewania heating system
3. heating element = element grzejny heating element
4. heating bill = rachunek za ogrzewanie heating bill
5. heating pad = poduszka elektryczna heating pad
6. home heating oil = olej opałowy domowy home heating oil
7. heating fuel = paliwo grzewcze heating fuel
8. heating unit = element grzewczy, urządzenie grzewcze heating unit
czasownik + heating
Kolokacji: 10
provide heating • install heating • cause heating • require heating • use for heating • ...
przymiotnik + heating
Kolokacji: 29
central heating • solar heating • electric heating • geothermal heating • radiant heating • ...
przyimek + heating
Kolokacji: 13
for heating • of heating • with heating • to heating • in heating • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.