"harbor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

harbor rzeczownik

rzeczownik + harbor
Kolokacji: 58
Pearl Harbor • Sag Harbor • Boston Harbor • Bar Harbor • New York Harbor • Roslyn Harbor • ...
harbor + rzeczownik
Kolokacji: 42
Pearl Harbor attack • harbor seal • harbor entrance • harbor area • harbor view • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. Pearl Harbor attack = Perłowy Port atak Pearl Harbor attack
3. harbor entrance = wejście do portu, wchodzenie do portu harbor entrance
czasownik + harbor
Kolokacji: 18
attack Pearl Harbor • depart Pearl Harbor • overlook the harbor • enter the harbor • return to Pearl Harbor • ...
przymiotnik + harbor
Kolokacji: 39
safe harbor • natural harbor • small harbor • inner harbor • large harbor • ...
przyimek + harbor
Kolokacji: 16
via Pearl Harbor • on Pearl Harbor • at Pearl Harbor • to Pearl Harbor • for Pearl Harbor • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.