KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"grape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

grape rzeczownik

rzeczownik + grape
Kolokacji: 18
wine grape • Grape of Wrath • table grape • chardonnay grape • Concord grape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. wine grape = winogrono winne wine grape
2. Grape of Wrath = Winogrono Gniewu Grape of Wrath
grape + rzeczownik
Kolokacji: 38
grape variety • grape juice • grape vine • grape grower • wine grape variety • ...
grape + czasownik
Kolokacji: 10
grape grows • grape comes • grape ripens • grape produces • grape leaves • ...
czasownik + grape
Kolokacji: 17
grape grown • make from grapes • pick grapes • produce grapes • eat grapes • ...
przymiotnik + grape
Kolokacji: 35
sour grape • red grape • white grape • wild grape • green grape • ...
przyimek + grape
Kolokacji: 9
of grapes • with grapes • from grapes • in grapes • for grapes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.