"ghost" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ghost rzeczownik

rzeczownik + ghost
Kolokacji: 12
ghost of Holocaust • ghost of one's father • Space Ghost • film Ghost • Silver Ghost • ...
ghost + rzeczownik
Kolokacji: 43
ghost town • ghost story • ghost ship • Ghost Rider • ghost writer • ...
ghost + czasownik
Kolokacji: 62
ghost haunts • ghost appears • ghost comes • ghost says • ghost walks • ...
czasownik + ghost
Kolokacji: 16
see a ghost • believe in ghosts • ghost called • chase ghosts • meet a ghost • ...
przymiotnik + ghost
Kolokacji: 30
old ghost • pale ghost • hungry ghost • Holy Ghost • gray ghost • ...
przyimek + ghost
Kolokacji: 11
about ghosts • of ghosts • with ghosts • in ghosts • for ghosts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.