"furnish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

furnish czasownik

furnish + rzeczownik
Kolokacji: 12
furnish information • furnish one's apartment • furnish material • furnish one's home • furnish evidence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. furnish information = przedstaw informacje furnish information
furnish + przyimek
Kolokacji: 8
furnished with • furnish to • furnished in • furnish for • furnished from • ...
furnish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
sparsely furnished • fully furnished • comfortably furnished • simply furnished • beautifully furnished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.