"fluid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fluid rzeczownik

rzeczownik + fluid
Kolokacji: 20
body fluid • cleaning fluid • brake fluid • transmission fluid • correction fluid • ...
fluid + rzeczownik
Kolokacji: 58
fluid dynamics • fluid motion • fluid mechanic • fluid flow • fluid movement • fluid retention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
2. fluid motion = płynny ruch fluid motion
4. fluid flow = przepływ płynu (mechanika płynów) fluid flow
5. fluid movement = płynny ruch fluid movement
6. fluid retention = zatrzymywanie płynu fluid retention
8. fluid buildup = płynne odkładanie się fluid buildup
fluid + czasownik
Kolokacji: 25
fluid helps • fluid flows • fluid contains • fluid leaking • fluid causes • ...
czasownik + fluid
Kolokacji: 40
drink fluids • drain fluid • fill with fluid • remove fluid • contain fluid • ...
przymiotnik + fluid
Kolokacji: 91
bodily fluid • amniotic fluid • intravenous fluid • hydraulic fluid • clear fluid • light fluid • spinal fluid • excess fluid • ...
przyimek + fluid
Kolokacji: 8
of fluid • with fluid • for fluids • in the fluid • to the fluid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.