KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"financing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

financing rzeczownik

rzeczownik + financing
Kolokacji: 34
campaign financing • government financing • school financing • state financing • bank financing • ...
financing + rzeczownik
Kolokacji: 42
financing plan • financing system • financing package • financing arrangement • financing mechanism • ...
financing + czasownik
Kolokacji: 5
financing comes • financing includes • financing falls • financing enables • financing allows
czasownik + financing
Kolokacji: 32
provide financing • obtain financing • get financing • arrange financing • secure financing • receive financing • seek financing • ...
przymiotnik + financing
Kolokacji: 69
public financing • federal financing • private financing • new financing • additional financing • ...
przyimek + financing
Kolokacji: 13
of financing • for financing • in financing • on financing • with financing • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.