KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fee rzeczownik

rzeczownik + fee
Kolokacji: 186
tuition fee • admission fee • transfer fee • membership fee • entry fee • entrance fee • registration fee • subscription fee • license fee • ...
fee + rzeczownik
Kolokacji: 25
fee structure • fee schedule • fee increase • fee income • passport fee cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. fee structure = struktura opłaty fee structure
2. fee schedule = taryfa opłat i prowizji fee schedule
3. fee increase = wzrost opłaty fee increase
4. fee income = dochody z honorariów fee income
fee + czasownik
Kolokacji: 38
fee ranges • fee includes • fee covers • fee pays • fee hikes • ...
czasownik + fee
Kolokacji: 70
collect fees • raise fees • impose fees • include fees • earn fees • sign for a fee • reduce fees • join for a fee • increase fees • ...
przymiotnik + fee
Kolokacji: 99
legal fee • monthly fee • annual fee • high fee • small fee • undisclosed fee • additional fee • flat fee • low fee • nominal fee • ...
przyimek + fee
Kolokacji: 18
including fees • in fees • on fees • from fees • with fees • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.