"fare" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fare rzeczownik

rzeczownik + fare
Kolokacji: 61
air fare • bus fare • taxi fare • discount fare • cab fare • ...
fare + rzeczownik
Kolokacji: 25
fare increase • fare structure • fare system • fare card • fare war • ...
fare + czasownik
Kolokacji: 22
fare rises • fare starts • fare includes • fare ranges • fare increases • ...
czasownik + fare
Kolokacji: 24
raise fares • offer fares • serve fare • include air fare • pay the fare • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. raise fares = podnieś opłaty za przejazd raise fares
2. offer fares = opłaty za przejazd oferty offer fares
3. serve fare = obsłuż opłatę za przejazd serve fare
4. include air fare = obejmuj cenę biletu lotniczego include air fare
6. find fares = znajdź opłaty za przejazd find fares
7. charge fares = opłaty za przejazd opłaty charge fares
8. cut fares = opłaty za przejazd cięcia cut fares
9. collect fares = inkasuj opłaty za przejazd collect fares
10. reduce fares = obniż opłaty za przejazd reduce fares
przymiotnik + fare
Kolokacji: 127
round-trip fare • low fare • standard fare • high fare • one-way fare • cheap fare • traditional fare • full fare • light fare • ...
przyimek + fare
Kolokacji: 9
for fare • with fare • on fares • of fare • in fares • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.