KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"expression" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

expression rzeczownik

rzeczownik + expression
Kolokacji: 29
gene expression • protein expression • expression of one's face • expression of concern • expression of interest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. protein expression = wyrażenie białkowe protein expression
3. expression of one's face = wyrażenie z czyjś twarz expression of one's face
4. expression of concern = wyraz zaniepokojenia expression of concern
5. expression of interest = wyrażenie zainteresowania, deklaracja zainteresowania wzięcia udziału w przetargu expression of interest
6. expression of surprise = wyrażenie niespodzianki expression of surprise
expression + rzeczownik
Kolokacji: 11
expression level • expression pattern • expression change • expression profile • expression blank • ...
expression + czasownik
Kolokacji: 104
expression changes • expression softens • expression turns • expression shows • expression comes • expression crosses • ...
czasownik + expression
Kolokacji: 92
find expression • give expression • change expression • see one's expression • look with an expression • read one's expression • ...
przymiotnik + expression
Kolokacji: 497
facial expression • artistic expression • free expression • blank expression • grim expression • serious expression • pained expression • ...
przyimek + expression
Kolokacji: 21
without expression • of expression • in one's expression • from one's expression • at one's expression • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.