"execution" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

execution rzeczownik

rzeczownik + execution
Kolokacji: 9
summary execution • program execution • code execution • execution of several men • execution of one's duties • ...
execution + rzeczownik
Kolokacji: 23
execution date • execution chamber • execution time • execution order • execution ground • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. execution date = data stracenia execution date
2. execution chamber = komora egzekucyjna, komora śmierci execution chamber
execution + czasownik
Kolokacji: 16
execution takes • execution occurs • execution follows • execution continues • execution proceeds • ...
czasownik + execution
Kolokacji: 23
await execution • lead to one's execution • face execution • order the execution • escape execution • ...
przymiotnik + execution
Kolokacji: 61
public execution • immediate execution • extrajudicial execution • scheduled execution • poor execution • ...
przyimek + execution
Kolokacji: 22
of execution • for execution • on executions • from execution • to execution • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.