"diameter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

diameter rzeczownik

rzeczownik + diameter
Kolokacji: 32
cm diameter • mm diameter • m diameter • diameter of several km • trunk diameter • ...
diameter + rzeczownik
Kolokacji: 5
diameter pipe • diameter hole • diameter circle • diameter tube • diameter wheel
diameter + czasownik
Kolokacji: 5
diameter ranging • diameter varies • diameter increases • diameter decreases • diameter exceeds
przymiotnik + diameter
Kolokacji: 29
large diameter • small diameter • angular diameter • average diameter • inner diameter • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. large diameter = duża średnica large diameter
2. small diameter = niewielka średnica small diameter
3. angular diameter = rozmiar kątowy angular diameter
przyimek + diameter
Kolokacji: 5
in diameter • of diameter • with a diameter • to the diameter • inside diameter

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.