"deal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deal czasownik

deal + rzeczownik
Kolokacji: 20
deal drugs • deal several cards • deal a blow • ability to deal • way to deal • ...
czasownik + deal
Kolokacji: 37
prepared to deal • try to deal • learn to deal • forced to deal • need to deal • want to deal • go to deal • equipped to deal • ...
deal + przyimek
Kolokacji: 31
deal with • deal out • deal in • deal during • deal on • ...
deal + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 95
deal directly • deal mainly • deal primarily • deal effectively • deal specifically • deal exclusively • deal well • deal later • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. deal directly = rób interesy bezpośrednio deal directly
2. deal mainly = rób interesy głównie deal mainly
3. deal primarily = rób interesy pierwotnie deal primarily
4. deal effectively = rób interesy skutecznie deal effectively
5. deal specifically = rób interesy specjalnie deal specifically
6. deal exclusively = rób interesy wyłącznie deal exclusively
7. deal well = potraktuj dobrze deal well
8. deal later = rób interesy później deal later
9. deal harshly = rób interesy surowo deal harshly
10. deal largely = rób interesy w dużej mierze deal largely
11. deal fairly = rób interesy uczciwie deal fairly
12. deal successfully = rób interesy z powodzeniem deal successfully
13. deal quickly = rób interesy szybko deal quickly
14. deal adequately = rób interesy wystarczająco deal adequately
15. deal personally = rób interesy osobiście deal personally

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.