Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"corresponding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

corresponding przymiotnik

corresponding + rzeczownik
Kolokacji: 127
corresponding period • corresponding article • corresponding member • corresponding increase • corresponding quarter • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.