"copy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

copy czasownik

copy + rzeczownik
Kolokacji: 40
copy files • copy paste • copy one's style • copy data • copy works • ...
czasownik + copy
Kolokacji: 5
try to copy • wish to copy • begin copying • start copying • copied without paying
copy + przyimek
Kolokacji: 20
copy out • copy down • copy onto • copy into • copied from • ...
copy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 31
widely copied • simply copy • later copied • copied directly • illegally copy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.