"composition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

composition rzeczownik

rzeczownik + composition
Kolokacji: 46
music composition • body composition • jazz composition • piano composition • soil composition • ...
composition + rzeczownik
Kolokacji: 19
composition class • composition teacher • composition study • composition student • composition lesson • ...
composition + czasownik
Kolokacji: 37
composition includes • composition changes • composition varies • composition reflects • composition consists • ...
czasownik + composition
Kolokacji: 47
study composition • composition written • include compositions • teach composition • create compositions • feature compositions • ...
przymiotnik + composition
Kolokacji: 155
original composition • musical composition • ethnic composition • new composition • classical composition • racial composition • ...
przyimek + composition
Kolokacji: 17
of composition • in composition • into compositions • for composition • to composition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.