14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"cognitive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cognitive przymiotnik

cognitive + rzeczownik
Kolokacji: 100
cognitive ability • cognitive therapy • cognitive functioning • cognitive science • cognitive function • cognitive process • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. cognitive science = kognitywistyka, nauki kognitywne, nauki o poznaniu cognitive science
4. cognitive functioning = poznawcze funkcjonowanie cognitive functioning
5. cognitive function = poznawcza funkcja cognitive function
7. cognitive psychology = psychologia poznawcza, psychologia kognitywna cognitive psychology
11. cognitive skill = poznawcza biegłość cognitive skill
13. cognitive deficit = poznawczy deficyt cognitive deficit
15. cognitive bias = błąd poznawczy cognitive bias
16. cognitive decline = poznawczy upadek cognitive decline
17. cognitive theory = poznawcza teoria cognitive theory
19. cognitive task = poznawcze zadanie cognitive task

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.