"cocktail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cocktail rzeczownik

rzeczownik + cocktail
Kolokacji: 20
Molotov cocktail • shrimp cocktail • drug cocktail • fruit cocktail • champagne cocktail • ...
cocktail + rzeczownik
Kolokacji: 33
cocktail party • cocktail lounge • cocktail hour • cocktail dress • cocktail reception • cocktail bar • cocktail waitress • ...
cocktail + czasownik
Kolokacji: 5
Cocktail follows • Cocktail begins • cocktail containing • cocktail makes • Cocktail costs
czasownik + cocktail
Kolokacji: 12
serve cocktails • sip cocktails • cocktail made • Cocktail is followed • throw Molotov cocktails • ...
przymiotnik + cocktail
Kolokacji: 27
potent cocktail • classic cocktail • lethal cocktail • exotic cocktail • tropical cocktail • ...
przyimek + cocktail
Kolokacji: 9
for cocktails • with cocktails • of cocktails • in cocktails • to cocktails • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.