"cheat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cheat czasownik

cheat + rzeczownik
Kolokacji: 8
cheat death • cheat customers • cheat one's way • cheat people • cheat investors • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. cheat death = uniknąć śmierci cheat death
czasownik + cheat
Kolokacji: 4
try to cheat • caught cheating • start cheating • stop cheating
cheat + przyimek
Kolokacji: 11
cheat on • cheat in • cheat with • cheated of • cheat at • ...
cheat + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 5
somehow cheat • allegedly cheat • actually cheat • cheat once • constantly cheat

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.