"change" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

change czasownik

change + rzeczownik
Kolokacji: 332
change course • change color • change direction • change shape • change tactics • change hands • change things • change jobs • ...
czasownik + change
Kolokacji: 76
help change • keep changing • change before checking • cause to change • consider changing • begin changing • try to change • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. keep changing = kontynuuj zmienianie keep changing
2. help change = pomoc zmiana help change
3. change before checking = zmiana przed sprawdzaniem change before checking
4. cause to change = powód by zmienić cause to change
5. consider changing = zastanów się nad zmienianiem consider changing
6. begin changing = zacznij zmieniać begin changing
7. try to change = spróbuj zmienić try to change
9. seek to change = staraj się zmienić seek to change
10. want to change = chciej zmienić want to change
11. go to change = pójdź do zmiany go to change
13. decide to change = zdecyduj się zmienić decide to change
14. refuse to change = odmów zmienienia refuse to change
16. start to change = początek do zmiany start to change
17. persuade to change = przekonaj by zmienić persuade to change
18. seem to change = wydawaj się zmienić seem to change
19. vote to change = głos do zmiany vote to change
20. expect to change = spodziewaj się, że zmienić expect to change
21. continue to change = kontynuuj zmienienie continue to change
22. attempt to change = próba do zmiany attempt to change
23. start changing = zacznij zmieniać start changing
25. get to change = dojdź do zmiany get to change
27. ask to change = poproś by zmienić ask to change
28. work to change = praca do zmiany work to change
29. agree to change = zgódź się zmienić agree to change
30. hope to change = nadzieja do zmiany hope to change
31. need changing = potrzebuj zmieniania need changing
32. plan to change = plan do zmiany plan to change
33. intend to change = miej zamiar zmienić intend to change
change + przyimek
Kolokacji: 50
changed since • change up • changed over • change into • change throughout • ...
change + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 149
change dramatically • significantly change • completely change • radically change • rapidly change • change drastically • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.