"bread" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bread rzeczownik

rzeczownik + bread
Kolokacji: 41
rye bread • corn bread • pita bread • wheat bread • country bread • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. rye bread = chleb żytni rye bread
2. corn bread = chleb z mąki kukurydzianej corn bread
3. pita bread = chlebek pita pita bread
4. wheat bread = chleb pszenny wheat bread
5. country bread = chleb wiejski country bread
bread + rzeczownik
Kolokacji: 48
bread crumb • bread pudding • bread basket • bread dough • bread roll • ...
bread + czasownik
Kolokacji: 11
bread makes • bread comes • bread serves • bread contains • bread rises • ...
czasownik + bread
Kolokacji: 47
eat bread • bake bread • make bread • break bread • buy bread • give bread • get bread • ...
przymiotnik + bread
Kolokacji: 89
white bread • fresh bread • crusty bread • French bread • stale bread • baked bread • brown bread • flat bread • daily bread • ...
przyimek + bread
Kolokacji: 14
of bread • with bread • for bread • on bread • to bread • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.