"boat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

boat rzeczownik

rzeczownik + boat
Kolokacji: 112
fishing boat • patrol boat • pleasure boat • Love Boat • rowing boat • motor boat • Show Boat • ferry boat • canal boat • sailing boat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. patrol boat = łódź patrolowa patrol boat
3. pleasure boat = łódź spacerowa, statek wycieczkowy pleasure boat
4. Love Boat = Łódź miłosna Love Boat
5. rowing boat = łódź wiosłowa rowing boat
6. motor boat = łódź motorowa motor boat
7. Show Boat = Widowisko Łódź Show Boat
8. ferry boat = prom (łódź) ferry boat
9. canal boat = wąska łódka do pływania na kanałach, barka, berlinka, krypa canal boat
10. sailing boat = żaglówka, łódź żaglowa sailing boat
11. tour boat = wycieczka łódź tour boat
12. river boat = rzeka łódź river boat
13. rescue boat = łódź ratunkowa rescue boat
14. PT boat = łódź patrolowo-torpedowa PT boat
15. power boat = łódź z napędem mechanicznym power boat
16. passenger boat = statek pasażerski passenger boat
17. charter boat = karta łódź charter boat
18. speed boat = prędkość łódź speed boat
19. police boat = łódź policyjna police boat
20. tourist boat = łódź turystyczna tourist boat
21. toy boat = okręcik (zabawka dla dzieci) toy boat
boat + rzeczownik
Kolokacji: 84
boat ride • boat trip • boat ramp • Boat Race • boat people • boat launch • boat tour • boat owner • boat service • boat builder • ...
boat + czasownik
Kolokacji: 169
boat carries • boat sinks • boat moves • boat comes • boat reaches • boat leaves • boat goes • boat makes • boat takes • boat arrives • ...
czasownik + boat
Kolokacji: 79
use boats • make boats • boat filled • rock the boat • allow boats • miss the boat • boat is sunk • boat is built • boat is launched • ...
przymiotnik + boat
Kolokacji: 116
small boat • wooden boat • little boat • large boat • big boat • new boat • old boat • open boat • inflatable boat • private boat • ...
przyimek + boat
Kolokacji: 22
by boat • for boats • about boats • with boats • aboard the boat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.